Vad är homeopati?

Homeopati är en gammal läkekonst, som tar hänsyn till hela människan enligt principen lika botar lika principen (Similia Similibus Curentur). I stället för att behandla och bota symtom, stärker homeopaten individens eget försvar. Enligt homeopatins synsätt, är en sjukdom med sina symtom ett uttryck för en obalans eller rubbning hos individen. Om kroppens eget försvar är tillräckligt starkt klarar människan att återfå balansen och bli frisk. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp och stimulans för att återfå balansen och bli frisk.

Hur går Homeopatisk behandling till?

För att hitta det rätta homeopatiska medlet bland tusentals medel är det nödvändigt att notera patientens samtliga symtom. I summan av alla symtom framträder sjukdomens karaktär i anemnesen dvs. sjukhistorian, där patienten berättar om sina besvär och hur dessa yttrar sig, även tidigare sjukdomar och om det finns          genetiskt betingade sjukdomar i familjen kan vara av vikt.  Behandlingen tar hänsyn till fysiska och psykiska besvär samt patientens personlighet. Homeopaten ställer kompletterande frågor för att kartlägga hela patienten och ta fram det ovanliga och karakteristiska ur alla symtomen.  Detta kallas individualisering och innebär att t.ex. fem patienter med huvudvärk kommer förmodligen att få fem olika mediciner eller fem olika besvär får samma medicin.

Vad består homeopatiska mediciner av?

Ursubstanserna hämtas från växt-, djur- och mineralriket. Dessa blandas med alkohol och vatten eller mjölksocker  i förhållandet:         1:10 i D- eller 1:100 i C eller 1:50 000 i LM-potensen och skakas för varje steg i spädningen, vilket kallas potensering eller dynamisation. Genom denna framställning frigörs energin i ämnet och utvecklar de läkande egenskaperna.

Var hittar jag mera information om homeopati?

http://www.klassiskahomeopater.se      (Klassiska Homeopaters Yrkesförbund)          http://www.homeopathy-ecch.org          (European Council of Classical Homeopathy) http://www.vithoulkas.org                     (International Academy of Classical Homeopathy)

Litteratur om homeopati

Blackie, Margery G:  Patienten i centrum. ISBN 91-85690-00-7
Boyd, Hamish:          Homeopatisk medicin-en introduktion. ISBN 91-85690-12-0
Johnston, Linda:        Everyday Miracles. ISBN 1-877-691-00-3
Vithoulkas, George:  HOMEOPATHY-Medicine of the New Man. ISBN 0-7225-0989-8
Vithoulkas, George:  Homeopati -en vetenskap. ISBN 0-7225-0892-1
Koehler, Gerhard:     The Handbook of Homeopathy. ISBN 0-89281-345-8
Hanemann, S. :         Organon. ISBN 91 8569001 5  

                                                     

               ALTA MEDICA

Homeopatisk mottagning i Stockholm

 

                                             ALTA MEDICA, Norrtullsgatan 15,  113 27 Stockholm - Odenplan Tel 070 696 12 80